Plan een afspraak

Edit Template

Ervaringsdeskundigheid op School

Maak het verschil voor Kinderen, met Super Dapper. Lees hoe wij dat doen!

Ervarinsdeskundigheid op School

Met Super Dapper het verschil maken

Ervaringsdeskundigheid neemt een nieuwe betekenis aan bij Super Dapper, waar we de kracht van echte verhalen naar de klas brengen. Onze ervaringsdeskundigen, met hun persoonlijke reis door uitdagingen, zijn niet alleen sprekers maar ook inspirators op scholen in Groningen. Als Super Dapper ervaringsdeskundige op school staan we klaar om niet alleen bewustzijn te vergroten, maar ook een veilige ruimte te creëren waar leerlingen kunnen leren, groeien en bovenal, zich begrepen voelen.

Super dapper op school

Bij Super Dapper gaat onze inzet op scholen verder dan een gewone presentatie. We streven ernaar om een impactvolle ervaring te bieden die zowel leerzaam als inspirerend is. Onze ervaringsdeskundigen komen niet alleen vertellen over hun persoonlijke reis, maar ze zijn er om een dialoog te openen, vragen te beantwoorden en, het belangrijkste, een gevoel van begrip en empowerment te creëren.

Tijdens onze sessies op school behandelen we relevante onderwerpen zoals huiselijk geweld, armoede, verslaving, en meer. We gebruiken echte verhalen om de complexiteit van deze kwesties over te brengen, waarbij we de leerlingen aanmoedigen om na te denken, vragen te stellen en inzicht te krijgen in de wereld om hen heen.

Ons doel is niet alleen om bewustzijn te vergroten, maar ook om een positieve verandering teweeg te brengen in de mindset van de leerlingen. Door open communicatie te bevorderen en te laten zien dat er altijd ruimte is voor groei en herstel, hopen we een omgeving te creëren waarin elke leerling zich gesteund voelt. Super Dapper op school betekent een interactieve en diepgaande ervaring die blijvende indrukken achterlaat.

Onze missie

Onze missie is simpel: persoonlijke ervaringen transformeren in kracht om bewustzijn te vergroten, stigma’s te doorbreken en de jeugd te inspireren. Super Dapper staat voor veerkracht en empowerment.

Visie

Super Dapper zet zich in voor een samenleving waarin empowerment, begrip en veerkracht centraal staan. Onze visie is een wereld waarin openheid en empathie leiden tot groei op individueel en gemeenschapsniveau.

Onze helden zijn echt Super Dapper ervaringsdeskundige
Waar iedereen een Super Held kan zijn

Super Dapper: Samen Sterk voor een Veilige Toekomst

Super Dapper is niet zomaar een organisatie; het is een beweging, gedreven door het geloof in de kracht van ervaringen. Onze missie is helder: een veilige toekomst creëren vrij van huiselijk geweld, kindermishandeling en aanverwante problemen.

Bij Super Dapper geloven we in:

Super Dapper
Avontuur
leeftijd 6-10 jaar

Kinderen

Jong geleerd

Een interactief lespakket voor jonge kinderen, ontworpen om hen op een speelse manier bewust te maken van emoties, vriendelijkheid en veerkracht. Het pakket omvat creatieve activiteiten, verhalen en eenvoudige oefeningen die hen helpen hun gevoelens te begrijpen en positieve copingmechanismen te ontwikkelen.

Sterk in je schoenen
leeftijd 11-15 jaar

Pre-pubers

Jonge Helden

Dit lespakket is gericht op pre-tieners en tieners en concentreert zich op thema's als zelfbeeld, relaties en de kracht van communicatie. Het bevat dynamische discussies, video's en zelfreflectieoefeningen om hen te begeleiden bij het begrijpen van complexere emotionele concepten en het ontwikkelen van zelfbewustzijn.Empathie in het klaslokaal

Leraren

Opent je ogen

Een professioneel ontworpen programma speciaal voor leraren om bewustzijn en begrip van sociaal-emotionele uitdagingen bij kinderen te vergroten. Deze training omvat praktische strategieën voor het herkennen van tekenen van emotioneel welzijn bij studenten, het creëren van een ondersteunende klasomgeving en effectieve communicatie met kinderen die mogelijk worstelen.

Stap 1
Stap 2
Stap 3

Voorbereiding en samenwerking

Het Fundament Leggen

  • We identificeren de behoeften: Analyseer de specifieke sociaal-emotionele uitdagingen waarmee de leerlingen op school te maken hebben.
  • Definieer onze doelen: We stellen heldere doelen op voor het verbeteren van het emotioneel welzijn en bewustzijn van de leerlingen.
  • We betrekken belanghebbenden: Werk samen met leerkrachten, ouders en schooldirectie om draagvlak te creëren en ervoor te zorgen dat het Super Dapper-project aansluit bij de behoeften van de schoolgemeenschap.

Implementatie en integratie

Super Dapper in Actie

  • We selecteren een lespakket: We kiezen een passende lespakket voor uw school en betrekken leraren bij de integratie ervan in het lesprogramma.
  • We geven les: We plannen de interactieve (3) dagen van ervaringsdeskundigen om een persoonlijke en impactvolle ervaring te bieden aan leerlingen.
  • We faciliteren trainingen voor leraren: Bied bewustzijnstrainingen aan leraren aan om hen te ondersteunen bij het herkennen en omgaan met sociaal-emotionele uitdagingen bij leerlingen.

Evaluatie en voortzetting

Bouwen aan duurzaamheid

  • We meten de impact: Evalueer de impact van het Super Dapper-project aan de hand van vooraf gestelde doelen en verzamelen feedback van zowel leerlingen als leraren.
  • Pas aan indien nodig: Gebruik de evaluatieresultaten om het project aan te passen en te verbeteren voor toekomstige uitvoeringen.
  • Integreer Super Dapper op School: Werk aan de structurele integratie van sociaal-emotioneel leren in het schoolcurriculum, waarbij Super Dapper een blijvende rol speelt in het ondersteunen van de emotionele groei van leerlingen.
Kinderen slachtoffer van mishandeling PER JAAR
0 +
16- tot 18 jarige slachtoffer van huiselijk geweld!
0 %
Dodelijke slachtoffers door kindermishandeling
0
Krijgt last van trauma's en komt in de problemen
0 %+
Ervaringsdeskundige die het verschil kunnen maken
Iedereen kan een Super Dapper Held zijn!

Waarom kiezen voor Super Dapper ervaringsdeskundige?

Bij Super Dapper maken we het verschil door verder te gaan dan woorden; we zetten ons in voor tastbare verandering. Kiezen voor Super Dapper betekent kiezen voor:

Deskundigheid in Ervaring:

Onze ervaringsdeskundigen brengen echte verhalen en authenticiteit naar voren, waardoor onze boodschap krachtiger wordt en echt resoneert.

Impactvolle Educatie:

Onze educatieve programma’s zijn ontworpen om niet alleen kennis te verschaffen, maar ook om gedrag te veranderen en preventieve actie te ondernemen.

Betekenisvolle Samenwerking:

Super Dapper gaat verder dan het individu. We bouwen sterke samenwerkingsverbanden op met scholen, gemeenschappen en professionals voor bredere maatschappelijke impact.

''Iedereen kan het verschil maken, je moet het alleen wel kunnen zien.''

0647260077

Dennie van Buuren

Dennie van Buuren

Founder & Deskundige

Als een ervaren Deskundige durf ik te stellen dat mijn lessen het verschil kunnen maken tussen LEVEN EN DOOD! Dit klinkt extreem, maar helaas is het nog steeds de realiteit. Sommige kinderen groeien onveilig op en 'we' hebben geen idee. Ik wil samen met U het verschil maken voor kinderen, zodat iedereen zijn eigen Super Held kan zijn en durft te dromen over de toekomst. Het is niet vanzelfsprekend!

Super Dapper, iedereen kan een super HELD zijn.

Navigatie

About Us

Services

Appointment

Blog

Contact

Handige links

Privacy Policy

Terms and Conditions

Disclaimer

Support

FAQ

Openingstijden

Bel gerust voor meer informatie over Super Dapper en wat een ervaringsdeskundige voor u kan betekenen.

© 2023 Created by Eblend